Skip to main content

Pneumokoka značenje

šta znači Pneumokoka

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumokoka (od grčke reči: pneuma, kokkos, latinski coccus zrno, bobica)medicina: loptasta klica, najčešći izazivač zapaljenja pluća.

Reč Pneumokoka sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, коккос, лат. цоццус зрно, бобица) мед. лоптаста клица, најчешћи изазивач запаљења плућа.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p