Skip to main content

Pneumokonioze značenje

šta znači Pneumokonioze

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumokonioze (od grčke reči: pneuma, konis prah, prašina)medicina: oboljenja koja nastaju udisanjem prašine i njenim taloženjem u plućima.

Reč Pneumokonioze sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, конис прах, прашина) мед. обољења која настају удисањем прашине и њеним таложењем у плућима.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p