Skip to main content

Pneumoliza značenje

šta znači Pneumoliza

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumoliza (od grčke reči: pneuma, lysis razlaganje, razlučivanje)medicina: operativno odstranjenje srasle plućne maramice.

Reč Pneumoliza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, лyсис разлагање, разлучивање) мед. оперативно одстрањење срасле плућне марамице.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p