Skip to main content

Pneumometar značenje

šta znači Pneumometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumometar (od grčke reči: rpešpop, metron mera, merilo)med. aparat za određivanje kapaci-teta pluća za primanje vazduha u zdravom i bolesnom stanju, odnosno snage kojom se vrši udisanje i izdisanje vazduha.

Reč Pneumometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. рпешпоп, метрон мера, мерило)мед. апарат за одређивање капаци-тета плућа за примање ваздуха у здравом и болесном стању, односно снаге којом се врши удисање и издисање ваздуха.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p