Skip to main content

Pneumonografija značenje

šta znači Pneumonografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumonografija (od grčke reči: rpešpop, graphia pisanje, opis) opisivanje pluća.

Reč Pneumonografija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. рпешпоп, грапхиа писање, опис) описивање плућа.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p