Skip to main content

Pneumonologija značenje

šta znači Pneumonologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumonologija (od grčke reči: rpešpop, logfa nauka, učenje) nauka o plućima.

Reč Pneumonologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. рпешпоп, логфа наука, учење) наука о плућима.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p