Skip to main content

Prekidati značenje

šta znači Prekidati

Na latinici: Definicija i značenje reči Prekidati Prekidati znači zaustaviti neku radnju kojoj nije došao kraj.

Reč Prekidati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Прекидати значи зауставити неку радњу којој није дошао крај.


Predavanje Izraz predavanje se koristi kada jedna ili više osoba prenosi svoje zn...
Presuda Presuda je izraz za konačnu odluku koju donese sudija....
Prekidati Prekidati znači zaustaviti neku radnju kojoj nije došao kraj. ...
Prednji Prednji je pridev koji označava poziciju nekog ili nečeg koje se nalaz...
Sve reči na slovo p