Skip to main content

Rasprava značenje

šta znači Rasprava

Na latinici: Definicija i značenje reči Rasprava skupštinska rasprava

Reč Rasprava sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: скупштинска расправа


Rasprava skupštinska rasprava...
Raštel voj. izlaz iz neke tvrđave u otvoreno polje; naziv nekih mesta u Hr...
Rašpa turpija....
Rastrirati povlači™ linije za note pomoću rastrala....
Rastral kuz. sprava od mesinga-nog lima sa pet kukica, pomoću koje se povlač...
Raster lat. rastrum grablje) štamp. fino sito u cikkografiji koje služi za i...
Sve reči na slovo r