Skip to main content

Rufijanstvo značenje

šta znači Rufijanstvo

Na latinici: Definicija i značenje reči Rufijanstvo (ital. ruffiano) podvođenje, pomaganje bluda iz koristoljublja.

Reč Rufijanstvo sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. руффиано) подвођење, помагање блуда из користољубља.


Rufijanstvo podvođenje, pomaganje bluda iz koristoljublja....
Rufet zanat, poziv; zanatlijske udruženje, esnaf;rJšet...
Rufaji pl. derviši čuveni po svom verskom zanesenjaštvu koje graniči sa l...
Sve reči na slovo r