Skip to main content

Ruga ceza značenje

šta znači Ruga ceza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruga ceza (latinski ruta caesa)pravo: pokretno imanje, pokretnine.

Reč Ruga ceza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. рута цаеса) прав. покретно имање, покретнине.


Ruga ceza prav. pokretno imanje, pokretnine....
Ruga put, deo puta koji treba prevaliti, pravac putovanja ;up. marš....
Sve reči na slovo r