Skip to main content

Ruga ceza značenje

Šta znači Ruga ceza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruga ceza (latinski ruta caesa)pravo: pokretno imanje, pokretnine.

Reč Ruga ceza napisana unazad: azec agur

Ruga ceza se sastoji od 9 slova.

Šta je Ruga ceza

На Ћирилици: (лат. рута цаеса) прав. покретно имање, покретнине.

Slično: 
Ruga ceza prav. pokretno imanje, pokretnine....
Ruga put, deo puta koji treba prevaliti, pravac putovanja ;up. marš....
Sve reči na slovo r