Skip to main content

Ruka značenje

šta znači Ruka

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruka U ljudskoj anatomiji, ruka predstavlja gornji ud tela, koji obuhvata delove između ramenskih i lakatnih zglobova i izvan do prstiju. Može biti podeljena na nadlakticu brachium, polakticu antebrachium i šaku manus. Anatomski nadgrudni pojas sa kostima i odgovarajućim mišićima je po definiciji deo ruke. Latinski izraz brachium može da se odnosi na ruku u celini ili na nadlakticu kao anatomski deo.

Reč Ruka sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: У људској анатомији, рука представља горњи уд тела, који обухвата делове између раменских и лакатних зглобова и изван до прстију. Може бити подељена на надлактицу брацхиум, полактицу антебрацхиум и шаку манус. Анатомски надгрудни појас са костима и одговарајућим мишићима је по дефиницији део руке. Латински израз брацхиум може да се односи на руку у целини или на надлактицу као анатомски део.


Rukovodstvo Rukovodstvo je istraživačka oblast i praktična veština koja prati spo...
Ruka U ljudskoj anatomiji, ruka predstavlja gornji ud tela, koji obuhvata d...
Rukavica Pod terminom rukavica podrazumeva se pre svega deo odeće koji se navla...
Ruktus med. podrigivanje....
Ruktacija med. v. ruktus....
Ruksak planinarska i vojnička torba koja se nosi na leđima, ranac, telećak...
Sve reči na slovo r