Skip to main content

Ruristički značenje

šta znači Ruristički

Na latinici: Definicija i značenje reči Ruristički (latinski rus, ruris, polje, selo) v. ruralni

Reč Ruristički sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. рус, рурис, поље, село) в. рурални


Ruristički v. ruralni...
Rurizam v. ruralizam...
Ruralni poljski, seoski, seljački...
Ruralizam osobenost sela, uređenje sela s obzirom na karakter, potrebe i nači...
Sve reči na slovo r