Skip to main content

šalmaj značenje

šta znači šalmaj

Na latinici: Definicija i značenje reči šalmaj (fr. chalumeau) čuz. prastari drveni duvački instrument sa dvostrukim jezič-kom, preteča današnje oboe; kod nas je poznat u dva oblika; kao zurle (u Makedo-niji i na Kosovu) i kao sopile (u Hrvatskom primer ju).

Reč šalmaj sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цхалумеау) чуз. прастари дрвени дувачки инструмент са двоструким језич-ком, претеча данашње обое; код нас је познат у два облика; као зурле (у Македо-нији и на Косову) и као сопиле (у Хрватском пример ју).


Šaljiv Šaljiv je pridev koji opisuje karakteristike neke osobe. To su osobe k...
Saljut naziv za sovjetsku svemirsku laboratoriju; Saljut 1 lansiran 1971. go...
šalupa 1. mor. veliki čamac na brodovima; 2. mala obalska i ribarska jedr...
šalter 1. fiz. prekidač, sprava za uspostavljanje i prekidanje električne s...
šalvare duge i vrlo široke istočnjačke čakšire. ...
šalanžer sp. bokser koji, po odobrenju saveza, izaziva na meč dotadašnjeg pr...
Sve reči na slovo s