Skip to main content

šalvare značenje

šta znači šalvare

Na latinici: Definicija i značenje reči šalvare (pere. Salwar,od turske reči: $alvar) duge i vrlo široke istočnjačke (ženske) čakšire.

Reč šalvare sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. Салwар, тур. $алвар) дуге и врло широке источњачке (женске) чакшире.


Šaljiv Šaljiv je pridev koji opisuje karakteristike neke osobe. To su osobe k...
Saljut naziv za sovjetsku svemirsku laboratoriju; Saljut 1 lansiran 1971. go...
šalupa 1. mor. veliki čamac na brodovima; 2. mala obalska i ribarska jedr...
šalter 1. fiz. prekidač, sprava za uspostavljanje i prekidanje električne s...
šalvare duge i vrlo široke istočnjačke čakšire. ...
šalanžer sp. bokser koji, po odobrenju saveza, izaziva na meč dotadašnjeg pr...
Sve reči na slovo s