Skip to main content

Sekcija značenje

šta znači Sekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekcija (latinski sectio) 1.medicina: sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo (knjige, geografske karte); 3. odeljak, odsek (nekog većeg nadleštva); deo puta ili pruge; vojska: vod.

Reč Sekcija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. сецтио) 1. мед. сечење, парање, отварање леша; 2. одељење, део (књиге, географске карте); 3. одељак, одсек (неког већег надлештва); део пута или пруге; вој. вод.


Seks Jebanje ...
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sve reči na slovo s