Skip to main content

Sekeš značenje

Šta znači Sekeš

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekeš (tur. seki?, ciki?) stariji čovek koji voli da se muva oko devojaka.

Reč Sekeš napisana unazad: šekes

Sekeš se sastoji od 5 slova.

Šta je Sekeš

На Ћирилици: (тур. секи?, цики?) старији човек који воли да се мува око девојака.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s