Skip to main content

Sekirati značenje

Šta znači Sekirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekirati (ital. seccare sušiti) dosađivati, srditi, ljutiti, gristi koga.

Reč Sekirati napisana unazad: itarikes

Sekirati se sastoji od 8 slova.

Šta je Sekirati

На Ћирилици: (итал. сеццаре сушити) досађивати, срдити, љутити, гристи кога.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s