Skip to main content

Seksagezimalni značenje

Šta znači Seksagezimalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Seksagezimalni (latinski sexagesimus) matematika: šezde-setni, šesetni; seksagezimalna podela podela punog ugla na 360 jednakih delova, stepena, podela stepena na 60 jednakih delova, lučnih minuta, podela minuta na 60 jednakih delova, lučnih sekunda; podela časa na 60 minuta, minute na 60 sekundi; seksagezimalni račun računanje ra-zlomcima čiji je imenitelj 60, 600 itd.

Reč Seksagezimalni napisana unazad: inlamizegaskes

Seksagezimalni se sastoji od 14 slova.

Šta je Seksagezimalni

На Ћирилици: (лат. сеxагесимус) мат. шезде-сетни, шесетни; сексагезимална подела подела пуног угла на 360 једнаких делова, степена, подела степена на 60 једнаких делова, лучних минута, подела минута на 60 једнаких делова, лучних секунда; подела часа на 60 минута, минуте на 60 секунди; сексагезимални рачун рачунање ра-зломцима чији је именитељ 60, 600 итд.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s