Skip to main content

Seksologija značenje

Šta znači Seksologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Seksologija (latinski sexus spol, od grčke reči: logia nauka) nauka o seksualizmu.

Reč Seksologija napisana unazad: ajigoloskes

Seksologija se sastoji od 11 slova.

Šta je Seksologija

На Ћирилици: (лат. сеxус спол, грч. логиа наука) наука о сексуализму.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s