Skip to main content

Sekstilion značenje

Šta znači Sekstilion

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekstilion (latinski sextns šesti i nastavak po sličnosti sa billion) 1. kod Engleza i Nemaca: milion podignut na šesti stepen, 10zv ; 2. kod Francuza i Amerikanaca: hiljada podignuta na sedmi stepen, 1021

Reč Sekstilion napisana unazad: noilitskes

Sekstilion se sastoji od 10 slova.

Šta je Sekstilion

На Ћирилици: (лат. сеxтнс шести и наставак по сличности са биллион) 1. код Енглеза и Немаца: милион подигнут на шести степен, 10зв ; 2. код Француза и Американаца: хиљада подигнута на седми степен, 1021

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s