Skip to main content

Sektešiti značenje

Šta znači Sektešiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Sektešiti (latinski secta) izazivati podvojenost u nekoj široj grupi; odvajati se iz neke šire zajednice, stvarati sektu.

Reč Sektešiti napisana unazad: itišetkes

Sektešiti se sastoji od 9 slova.

Šta je Sektešiti

На Ћирилици: (лат. сецта) изазивати подвојеност у некој широј групи; одвајати се из неке шире заједнице, стварати секту.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s