Skip to main content

Sektor značenje

Šta znači Sektor

Na latinici: Definicija i značenje reči Sektor (latinski sector isečak) 1.geometrija: isečak, deo kruga između luka i dva poluprečnika povučena iz središta do krajeva toga luka; 2. vojska: deo ili odsek borbene ili utvrđene linije; 3. u privredi: oblast proizvodnje gde se proizvodi na način svojstven toj oblasti (državni sektor, zadružni sektor, privatan sektor).

Reč Sektor napisana unazad: rotkes

Sektor se sastoji od 6 slova.

Šta je Sektor

На Ћирилици: (лат. сецтор исечак) 1. геом. исечак, део круга између лука и два полупречника повучена из средишта до крајева тога лука; 2. вој. део или одсек борбене или утврђене линије; 3. у привреди: област производње где се производи на начин својствен тој области (државни сектор, задружни сектор, приватан сектор).

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s