Skip to main content

Sekundarni kvaliteta značenje

Šta znači Sekundarni kvaliteta

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekundarni kvaliteta fil. po učenju eng. filozofa Džona Loka: kvaliteta koji ne postoje onakvi kakvi su opaženi, već su izvesna određenja primarnih kvaliteta.

Reč Sekundarni kvaliteta napisana unazad: atetilavk inradnukes

Sekundarni kvaliteta se sastoji od 20 slova.

Šta je Sekundarni kvaliteta

На Ћирилици: фил. по учењу енг. филозофа Джона Лока: квалитета који не постоје онакви какви су опажени, већ су извесна одређења примарних квалитета.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s