Skip to main content

Sekundarni značenje

Šta znači Sekundarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekundarni (latinski secundarius) koji zauzima drugo mesto u nekom redu, drugog reda, sporedan, uzgredan, pomoćni, podređen, zavisan; sekundarne pojavemedicina: pojave u bolesti koje su došle kao posledica prvih (primarnih) pojava, pojave docnije po postanku; sekundarni lekar pomoćni lekar (u bolnicama).

Reč Sekundarni napisana unazad: inradnukes

Sekundarni se sastoji od 10 slova.

Šta je Sekundarni

На Ћирилици: (лат. сецундариус) који заузима друго место у неком реду, другог реда, споредан, узгредан, помоћни, подређен, зависан; секундарне појаве мед. појаве у болести које су дошле као последица првих (примарних) појава, појаве доцније по постанку; секундарни лекар помоћни лекар (у болницама).

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s