Skip to main content

Sekundira značenje

Šta znači Sekundira

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekundira (latinski secundare) pomagati kome, podupirati koga, ići na ruku kome, povlađivati kome; prisustvovati kao svedok ili dever (u dvoboju); muz. svirati ili pevati drugi glas, pratiti.

Reč Sekundira napisana unazad: aridnukes

Sekundira se sastoji od 9 slova.

Šta je Sekundira

На Ћирилици: (лат. сецундаре) помагати коме, подупирати кога, ићи на руку коме, повлађивати коме; присуствовати као сведок или девер (у двобоју); муз. свирати или певати други глас, пратити.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s