Skip to main content

šešana značenje

šta znači šešana

Na latinici: Definicija i značenje reči šešana (pere. Seghane,od turske reči: §e?hane) vrsta stare puške koja se punila spreda; ši-šana.

Reč šešana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. Сегхане, тур. §е?хане) врста старе пушке која се пунила спреда; ши-шана.


Šešir Šešir je odevni predmet kojim se pokriva glava. Sastoji se od "glave" ...
Sesija sednica; zasedanje, skup sednica; vreme zasedanja, period zasedanja...
šešana vrsta stare puške koja se punila spreda; ši-šana....
Sve reči na slovo s