Skip to main content

Sivereza značenje

Šta znači Sivereza

Na latinici: Definicija i značenje reči Sivereza (od grčke reči: synairesis sažimanje)gramatika: slivanje dvaju samoglasnika ili dvaju slogova; supr. dijereza.

Reč Sivereza napisana unazad: azerevis

Sivereza se sastoji od 8 slova.

Šta je Sivereza

На Ћирилици: (грч. сyнаиресис сажимање) грам. сливање двају самогласника или двају слогова; супр. дијереза.

Slično: 
Sivereza gram. slivanje dvaju samoglasnika ili dvaju slogova; supr. dijereza....
Sive ira et studio bez mržnje i naklonosti, tj. nepristrasno, ni po babu ni po stričev...
šiva jedno od tri najviša božanstva u Indiji, prvobitno bog vatre, kao o...
Sve reči na slovo s