Skip to main content

Sloj značenje

šta znači Sloj

Na latinici: Definicija i značenje reči Sloj Sloj je geološko telo, izgrađeno od manje ili više istovetnog materijala. To je osnovni element sedimentih stena, nastao kao rezultat jedne kontinuirane faze sedimentacije, čiji je prvobitni položaj horizontalan ili subhorizontalan. Od podinskog i povlatnog sloja izdvojen je površima slojevitosti, koje predstavljaju granice mehaničkog diskontinuiteta. Upravno rastojanje između donje i gornje površi slojevitosti je debljina sloja.

Reč Sloj sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: Слој је геолошко тело, изграђено од мање или више истоветног материјала. То је основни елемент седиментих стена, настао као резултат једне континуиране фазе седиментације, чији је првобитни положај хоризонталан или субхоризонталан. Од подинског и повлатног слоја издвојен је површима слојевитости, које представљају границе механичког дисконтинуитета. Управно растојање између доње и горње површи слојевитости је дебљина слоја.


Sloj Sloj je geološko telo, izgrađeno od manje ili više istovetnog materija...
Sloboda Sloboda je reč koja se odnosi, u opštem smislu, na tvrdnju «biti slobo...
Sloka dvostih u epskim pesmama In-dusa, koji se sastoji od dva reda sa po ...
Slogen stari ritmički ratni poklič škotskih gorštaka; u SAD: lo-zinka, paro...
šlos brava, zatvarač; dvorac, zamak....
šlog med- kaplja, kap ; pravilno: šlag. ...
Sve reči na slovo s