Skip to main content

Smešan značenje

šta znači Smešan

Na latinici: Definicija i značenje reči Smešan Smešan je pridev koji opisuje neku radnju, situaciju ili neku osobu. Smešan može značiti duhovit, šaljiv, anegdotičan. Dodatni sinonimi za smešan su: humoristički, šašav, vickast, sulud…

Reč Smešan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Смешан је придев који описује неку радњу, ситуацију или неку особу. Смешан може значити духовит, шаљив, анегдотичан. Додатни синоними за смешан су: хумористички, шашав, вицкаст, сулуд…


Smešan Smešan je pridev koji opisuje neku radnju, situaciju ili neku osobu. S...
Smektika pl. farm. lekovi za čišćenje i opiranje....
Smegma sapun; zool. kožni loj koji luče lojne žlezde; med. sapunjak ....
šmekovati slatko jesti, prijati; kušati ; to mi ne šmekuje to mi nije slatko,...
Sve reči na slovo s