Skip to main content

šnaps značenje

šta znači šnaps

Na latinici: Definicija i značenje reči šnaps (nem. Schnaps) rakija.

Reč šnaps sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхнапс) ракија.


Snahi pl. nekada vojnici-konja-nici u službi francuskih kolonijalnih vlast...
Snap fiz. nuklearni sistem za proizvodnju električne energije za pogon ure...
Snajper voj., sp. odličan strelac, onaj koji dobro vlada veštinom streljanja...
šnaps rakija....
šnajder krojač. šnala ...
Sve reči na slovo s