Skip to main content

šodi značenje

Šta znači šodi

Na latinici: Definicija i značenje reči šodi (eng. choddy) vrsta veštačke vune od otpadaka vunenih tkanina; tkanine od ove vune;figurativno: po spoljašnjosti fin, ali nestalan čovek, vetropir, vetrogonje; šudi.

Reč šodi napisana unazad: idoš

šodi se sastoji od 4 slova.

Šta je šodi

На Ћирилици: (енг. цходдy) врста вештачке вуне од отпадака вунених тканина; тканине од ове вуне; фиг. по спољашњости фин, али несталан човек, ветропир, ветрогоње; шуди.

Slično: 
šodo kuv. 1. punč s jajima; 2. preliv za kolače od vina ili mleka, jaja i...
šodi vrsta veštačke vune od otpadaka vunenih tkanina; tkanine od ove vun...
šoder kamen tucanik; šljunak...
Sve reči na slovo sh