Skip to main content

šodi značenje

šta znači šodi

Na latinici: Definicija i značenje reči šodi (eng. choddy) vrsta veštačke vune od otpadaka vunenih tkanina; tkanine od ove vune;figurativno: po spoljašnjosti fin, ali nestalan čovek, vetropir, vetrogonje; šudi.

Reč šodi sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. цходдy) врста вештачке вуне од отпадака вунених тканина; тканине од ове вуне; фиг. по спољашњости фин, али несталан човек, ветропир, ветрогоње; шуди.


Sodomija protivprirodno zadovoljavanje spolnog nagona između čoveka i životinj...
Sodoma legendarni grad u Palestini, na mestu gde je sada Mrtvo more, koji ...
Sodoku ned. zarazna bolest Dalekog istoka, slična malariji; prenosi se uje-...
Soda 1. hen. natrijum-karbonat, veoma važan činilac u industriji stakla,...
šodo kuv. 1. punč s jajima; 2. preliv za kolače od vina ili mleka, jaja i...
šodi vrsta veštačke vune od otpadaka vunenih tkanina; tkanine od ove vun...
Sve reči na slovo s