Skip to main content

šotiš značenje

šta znači šotiš

Na latinici: Definicija i značenje reči šotiš (nem. Schotisch) živahan ples, poreklom iz Škotske, ranije u 3/4, sada u 2/4 takta; ekoseza.

Reč šotiš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхотисцх) живахан плес, пореклом из Шкотске, раније у 3/4, сада у 2/4 такта; екосеза.


Sotoar mala ženska marama koja se nosi o vratu a na grudima je unakrst pre...
Soterologija teol. hrišćanske učenje o spasenju ljudi od greha, učenje o Hristu ...
Soter Spasitelj; nadimak bogova i vladalaca; teol. Hristos ....
Sotadičan prl>av, razvratan, bludan; sotadični stihovi razvratni stihovi . ...
šotiš živahan ples, poreklom iz Škotske, ranije u 3/4, sada u 2/4 takta; ...
šot naziv za slana jezera i bare u Alžiru i Tunisu, koje nastaju u vreme...
Sve reči na slovo s