Skip to main content

Sporofili značenje

šta znači Sporofili

Na latinici: Definicija i značenje reči Sporofili (od grčke reči: spora, phyllon list) bog. listovi na kojima se razvijaju sporangije sa sporama.

Reč Sporofili napisana unazad: sporofili i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. спора, пхyллон лист) бог. листови на којима се развијају спорангије са спорама.

Slično: 
Sporulacija biol. stvaranje spora, postajanje spora, npr. kod bakterija. ...
Sportsmen onaj koji se bavi sportom, sportist; onaj koji se oduševljava sport...
Sport igra, šala, provodnja u slobodnoj prirodi; naročito: sva ona telesn...
Sporofite bot. sporonoše biljke koje se razmnožavaju pomoću spora. ...
Sporofili bog. listovi na kojima se razvijaju sporangije sa sporama....
Sporogon bog. kod mahovina: plod koji stvara spore, a koji se razvija iz opl...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači