Skip to main content

Sporogeneza značenje

šta znači Sporogeneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Sporogeneza (od grčke reči: spora setva, genesis postanak, rađanje)biologija: umnožavanje putem spora; sporogonija.

Reč Sporogeneza napisana unazad: sporogeneza i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. спора сетва, генесис постанак, рађање) биол. умножавање путем спора; спорогонија.

Slično: 
Sporulacija biol. stvaranje spora, postajanje spora, npr. kod bakterija. ...
Sportsmen onaj koji se bavi sportom, sportist; onaj koji se oduševljava sport...
Sport igra, šala, provodnja u slobodnoj prirodi; naročito: sva ona telesn...
Sporofite bot. sporonoše biljke koje se razmnožavaju pomoću spora. ...
Sporofili bog. listovi na kojima se razvijaju sporangije sa sporama....
Sporogon bog. kod mahovina: plod koji stvara spore, a koji se razvija iz opl...
Sve reči na slovo sZnačenje Šta znači