Skip to main content

šraf značenje

Šta znači šraf

Na latinici: Definicija i značenje reči šraf (nem. Schraube) zavrtanj; navrtanj.

Reč šraf napisana unazad: farš

šraf se sastoji od 4 slova.

Šta je šraf

На Ћирилици: (нем. Сцхраубе) завртањ; навртањ.

Slično: 
šrafirati 1. kod crtača, drvorezaca i bakrorezaca: povlačiti fine paralelne li...
šraf zavrtanj; navrtanj....
šrapnel voj. artiljerijsko zrno čija je šupljina ispunjena olovnim ili gvoz...
Sve reči na slovo sh