Skip to main content

šraf značenje

šta znači šraf

Na latinici: Definicija i značenje reči šraf (nem. Schraube) zavrtanj; navrtanj.

Reč šraf sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхраубе) завртањ; навртањ.


šrafirati 1. kod crtača, drvorezaca i bakrorezaca: povlačiti fine paralelne li...
šraf zavrtanj; navrtanj....
šrapnel voj. artiljerijsko zrno čija je šupljina ispunjena olovnim ili gvoz...
Sve reči na slovo s