Skip to main content

SRČANA ARITMIJA značenje

šta znači SRČANA ARITMIJA

Na latinici: Definicija i značenje reči SRČANA ARITMIJA Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. Nadražaj se sa tog mesta širi kroz. predkomore, specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop, sve do ćelija srčanog mišića leve i desne komore. Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora, psihičke napetosti, povišene telesne temperature, povećane aktivnosti štitaste žlezde, preteranog unosa kofeina, alkohola, nikotina.

Reč SRČANA ARITMIJA sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: Непрекидан рад срца омогућен је сталним стварањем надражаја у делу десне предкоморе срца који се зове синусни чвор. Надражај се са тог места шири кроз. предкоморе, специјални мишићни сноп влакана назван Хисов сноп, све до ћелија срчаног мишића леве и десне коморе. Ови електрични импулси настали у срцу омогућују рад срца у виду грчења (систоле) или опуштања срца (дијастоле) 60-80 пута у минути. Убрзани срчани рад преко 100 у минути зове се синусна тахикардија и најчешће је последица вансрчаних чиниоца: физичког напора, психичке напетости, повишене телесне температуре, повећане активности штитасте жлезде, претераног уноса кофеина, алкохола, никотина.


šrafirati 1. kod crtača, drvorezaca i bakrorezaca: povlačiti fine paralelne li...
šraf zavrtanj; navrtanj....
šrapnel voj. artiljerijsko zrno čija je šupljina ispunjena olovnim ili gvoz...
Sve reči na slovo s