Skip to main content

štiflete značenje

Šta znači štiflete

Na latinici: Definicija i značenje reči štiflete (nem. Stiefel, Stiefeletten) pl. či-zmice, duboke cipele.

Reč štiflete napisana unazad: etelfitš

štiflete se sastoji od 8 slova.

Šta je štiflete

На Ћирилици: (нем. Стиефел, Стиефелеттен) пл. чи-змице, дубоке ципеле.

Slično: 
štihvort 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počin...
štih 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen ....
štiflete pl. či-zmice, duboke cipele....
štimung nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj....
štimovati muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove; fig. stvoriti...
štimer 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. spra...
Sve reči na slovo sh