Skip to main content

Stihija značenje

šta znači Stihija

Na latinici: Definicija i značenje reči Stihija (od grčke reči: stoicheion ono što je osnovno, elemenat, pratvar) 1. neodoljiva sila prirode; bura, oluja, poplava, požar, nepogoda; 2. fil. osnovni elemenat sveta (prema starogrčkim filozofima bilo ih je 4: vatra, voda, zemlja i vazduh; 3. hen. v. elemenat; pr. stihijski.

Reč Stihija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. стоицхеион оно што је основно, елеменат, пратвар) 1. неодољива сила природе; бура, олуја, поплава, пожар, непогода; 2. фил. основни елеменат света (према старогрчким филозофима било их је 4: ватра, вода, земља и ваздух; 3. хен. в. елеменат; пр. стихијски.


Stihomitija poet. govorna figura, podvrsta antiteze: razvijeni stihovi , koji su...
Stihometrija merenje stihova, brojenje redaka ....
Stihomantija ggroricanje iz stihova, srećaka, ili ceduljica kod Rimljana: stihove...
Stihija 1. neodoljiva sila prirode; bura, oluja, poplava, požar, nepogoda; 2...
Stihar deo odežde sveštenika pravoslavne crkve: dugačka i široka haljina, ...
Stipulirati ugovoriti, ugovarati, utvrditi, uglaviti, uglavljivati; usloviti, s...
Sve reči na slovo s