Skip to main content

štih značenje

Šta znači štih

Na latinici: Definicija i značenje reči štih (nem. Stich) 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen (u igri).

Reč štih napisana unazad: hitš

štih se sastoji od 4 slova.

Šta je štih

На Ћирилици: (нем. Стицх) 1. убод, бод, рез; 2. бод, поен (у игри).

Slično: 
štihvort 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počin...
štih 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen ....
štiflete pl. či-zmice, duboke cipele....
štimung nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj....
štimovati muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove; fig. stvoriti...
štimer 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. spra...
Sve reči na slovo sh