Skip to main content

štihvort značenje

Šta znači štihvort

Na latinici: Definicija i značenje reči štihvort (nem. Stichwort) 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počinje da govori ili treba da učini što; 2. u rečnicima islično: delima obično masnim slovima štampana reč koja se objašnjava, odrednica;isto znači i šlag-vort.

Reč štihvort napisana unazad: trovhitš

štihvort se sastoji od 8 slova.

Šta je štihvort

На Ћирилици: (нем. Стицхwорт) 1. поз. последња реч у говору глумца после које други глумац почиње да говори или треба да учини што; 2. у речницима и сл. делима обично масним словима штампана реч која се објашњава, одредница; уп. шлаг-ворт.

Slično: 
štihvort 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počin...
štih 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen ....
štiflete pl. či-zmice, duboke cipele....
štimung nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj....
štimovati muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove; fig. stvoriti...
štimer 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. spra...
Sve reči na slovo sh