Skip to main content

štimer značenje

Šta znači štimer

Na latinici: Definicija i značenje reči štimer (nem. Stimmer) 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. sprava za davanje glasa

Reč štimer napisana unazad: remitš

štimer se sastoji od 6 slova.

Šta je štimer

На Ћирилици: (нем. Стиммер) 1. мајстор који уде-шава гласове на музичким инструментима; 2. справа за давање гласа

Slično: 
štihvort 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počin...
štih 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen ....
štiflete pl. či-zmice, duboke cipele....
štimung nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj....
štimovati muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove; fig. stvoriti...
štimer 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. spra...
Sve reči na slovo sh