Skip to main content

štimovati značenje

šta znači štimovati

Na latinici: Definicija i značenje reči štimovati (nem. stimmen) muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove;figurativno: stvoriti, stvarati (povoljno ili nepovoljno) raspoloženje prema kome ili čemu.

Reč štimovati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. стиммен) муз. зглашавати, згласити, удесити, удешавати гласове; фиг. створити, стварати (повољно или неповољно) расположење према коме или чему.


Stihomitija poet. govorna figura, podvrsta antiteze: razvijeni stihovi , koji su...
Stihometrija merenje stihova, brojenje redaka ....
Stihomantija ggroricanje iz stihova, srećaka, ili ceduljica kod Rimljana: stihove...
Stihija 1. neodoljiva sila prirode; bura, oluja, poplava, požar, nepogoda; 2...
Stihar deo odežde sveštenika pravoslavne crkve: dugačka i široka haljina, ...
Stipulirati ugovoriti, ugovarati, utvrditi, uglaviti, uglavljivati; usloviti, s...
Sve reči na slovo s