Skip to main content

štimovati značenje

Šta znači štimovati

Na latinici: Definicija i značenje reči štimovati (nem. stimmen) muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove;figurativno: stvoriti, stvarati (povoljno ili nepovoljno) raspoloženje prema kome ili čemu.

Reč štimovati napisana unazad: itavomitš

štimovati se sastoji od 9 slova.

Šta je štimovati

На Ћирилици: (нем. стиммен) муз. зглашавати, згласити, удесити, удешавати гласове; фиг. створити, стварати (повољно или неповољно) расположење према коме или чему.

Slično: 
štihvort 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počin...
štih 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen ....
štiflete pl. či-zmice, duboke cipele....
štimung nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj....
štimovati muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove; fig. stvoriti...
štimer 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. spra...
Sve reči na slovo sh