Skip to main content

štimung značenje

Šta znači štimung

Na latinici: Definicija i značenje reči štimung (nem. Stimmung) nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj.

Reč štimung napisana unazad: gnumitš

štimung se sastoji od 7 slova.

Šta je štimung

На Ћирилици: (нем. Стиммунг) насгројење, расположење; угођај.

Slično: 
štihvort 1. poz. poslednja reč u govoru glumca posle koje drugi glumac počin...
štih 1. ubod, bod, rez; 2. bod, poen ....
štiflete pl. či-zmice, duboke cipele....
štimung nasgrojenje, raspoloženje; ugođaj....
štimovati muz. zglašavati, zglasiti, udesiti, udešavati glasove; fig. stvoriti...
štimer 1. majstor koji ude-šava glasove na muzičkim instrumentima; 2. spra...
Sve reči na slovo sh