Skip to main content

štucovati značenje

Šta znači štucovati

Na latinici: Definicija i značenje reči štucovati (nem. stutzen) podrezati, podši-šati (brkove, bradu i dr.); štucati.

Reč štucovati napisana unazad: itavocutš

štucovati se sastoji od 9 slova.

Šta je štucovati

На Ћирилици: (нем. стутзен) подрезати, подши-шати (бркове, браду и др.); штуцати.

Slično: 
štucovati podrezati, podši-šati ; štucati....
šturm und drang „bura i prodor", period previranja u književnosti koji se zalaže za...
šturm bura, vihor; voj. napad, navala, juriš....
štukatura 1. mešavina gašena kreča, kararskog mramora i štamparske krede u pr...
štuka avkj. mali brz nemački bombarder monoplan za obrušavanje....
štuk fini gips ili cement za oblaganje zidova, kao i za ukrase. ...
Sve reči na slovo sh