Skip to main content

štuk značenje

Šta znači štuk

Na latinici: Definicija i značenje reči štuk (ital. stucco) fini gips ili cement za oblaganje zidova, kao i za ukrase.

Reč štuk napisana unazad: kutš

štuk se sastoji od 4 slova.

Šta je štuk

На Ћирилици: (итал. стуццо) фини гипс или цемент за облагање зидова, као и за украсе.

Slično: 
štucovati podrezati, podši-šati ; štucati....
šturm und drang „bura i prodor", period previranja u književnosti koji se zalaže za...
šturm bura, vihor; voj. napad, navala, juriš....
štukatura 1. mešavina gašena kreča, kararskog mramora i štamparske krede u pr...
štuka avkj. mali brz nemački bombarder monoplan za obrušavanje....
štuk fini gips ili cement za oblaganje zidova, kao i za ukrase. ...
Sve reči na slovo sh