Skip to main content

štuk značenje

šta znači štuk

Na latinici: Definicija i značenje reči štuk (ital. stucco) fini gips ili cement za oblaganje zidova, kao i za ukrase.

Reč štuk sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. стуццо) фини гипс или цемент за облагање зидова, као и за украсе.


Stuprum prav. skvrnavljenje devojačke nevinosti, silovanje, blud. ...
Stuprator prav. oskvrnilac devojačke nevinosti, obeščastilac....
Stupor med. ukočenost, utrnu-lost, obamrlost, neosetljivost; duhovno obolje...
Stupidan glup, tup, tupoglav, blesav. ...
Stupefacijencia pl. med. sredstva za uspavljivanje, za umrtvljavanje....
Stupa u budističkoj arhitekturi u Indiji, kupolasta građevina koja obe-lež...
Sve reči na slovo s