Skip to main content

štukatura značenje

šta znači štukatura

Na latinici: Definicija i značenje reči štukatura (ital. stucco,od nemačke reči: Stuckatur) 1. mešavina gašena kreča, kararskog mramora i štamparske krede u prahu; služi za izradu reljefnih ornamenata na zidovima i tavanicama, za livenje ka lupa, šablona i dr.; 2. rad od takve mešavine.

Reč štukatura sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. стуццо, нем. Стуцкатур) 1. мешавина гашена креча, карарског мрамора и штампарске креде у праху; служи за израду рељефних орнамената на зидовима и таваницама, за ливење ка лупа, шаблона и др.; 2. рад од такве мешавине.


Stuprum prav. skvrnavljenje devojačke nevinosti, silovanje, blud. ...
Stuprator prav. oskvrnilac devojačke nevinosti, obeščastilac....
Stupor med. ukočenost, utrnu-lost, obamrlost, neosetljivost; duhovno obolje...
Stupidan glup, tup, tupoglav, blesav. ...
Stupefacijencia pl. med. sredstva za uspavljivanje, za umrtvljavanje....
Stupa u budističkoj arhitekturi u Indiji, kupolasta građevina koja obe-lež...
Sve reči na slovo s