Skip to main content

štukatura značenje

Šta znači štukatura

Na latinici: Definicija i značenje reči štukatura (ital. stucco,od nemačke reči: Stuckatur) 1. mešavina gašena kreča, kararskog mramora i štamparske krede u prahu; služi za izradu reljefnih ornamenata na zidovima i tavanicama, za livenje ka lupa, šablona i dr.; 2. rad od takve mešavine.

Reč štukatura napisana unazad: arutakutš

štukatura se sastoji od 9 slova.

Šta je štukatura

На Ћирилици: (итал. стуццо, нем. Стуцкатур) 1. мешавина гашена креча, карарског мрамора и штампарске креде у праху; служи за израду рељефних орнамената на зидовима и таваницама, за ливење ка лупа, шаблона и др.; 2. рад од такве мешавине.

Slično: 
štucovati podrezati, podši-šati ; štucati....
šturm und drang „bura i prodor", period previranja u književnosti koji se zalaže za...
šturm bura, vihor; voj. napad, navala, juriš....
štukatura 1. mešavina gašena kreča, kararskog mramora i štamparske krede u pr...
štuka avkj. mali brz nemački bombarder monoplan za obrušavanje....
štuk fini gips ili cement za oblaganje zidova, kao i za ukrase. ...
Sve reči na slovo sh