Skip to main content

šturm značenje

Šta znači šturm

Na latinici: Definicija i značenje reči šturm (nem. Sturm) bura, vihor; vojska: napad, navala, juriš.

Reč šturm napisana unazad: mrutš

šturm se sastoji od 5 slova.

Šta je šturm

На Ћирилици: (нем. Стурм) бура, вихор; вој. напад, навала, јуриш.

Slično: 
štucovati podrezati, podši-šati ; štucati....
šturm und drang „bura i prodor", period previranja u književnosti koji se zalaže za...
šturm bura, vihor; voj. napad, navala, juriš....
štukatura 1. mešavina gašena kreča, kararskog mramora i štamparske krede u pr...
štuka avkj. mali brz nemački bombarder monoplan za obrušavanje....
štuk fini gips ili cement za oblaganje zidova, kao i za ukrase. ...
Sve reči na slovo sh