Skip to main content

Sudra značenje

šta znači Sudra

Na latinici: Definicija i značenje reči Sudra (sskr. sudra) četvrti, najniži stalež (kasta) kod Indusa, koju sačinjavaju zanatlije; šudra

Reč Sudra sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (сскр. судра) четврти, најнижи сталеж (каста) код Индуса, коју сачињавају занатлије; шудра


Sudija Sudija je fizičko lice kome se poverava pravo i dužnost da u određenoj...
Sudra četvrti, najniži stalež kod Indusa, koju sačinjavaju zanatlije; šud...
Sudacija med. znojenje, preznojavanje. ...
Sudatorijum odeljenje u kupatilu za preznojavanje, znojilište. ...
Sudamina pl. med. znojni mehurići, znojne ospice....
Sudžuk kobasica; kobasica od oraha i zgusnutog slatkog vina. ...
Sve reči na slovo s