Skip to main content

Suzafon značenje

šta znači Suzafon

Na latinici: Definicija i značenje reči Suzafon muz. limeni duvački instrument basovskog registre; upotrebljava se najviše u duvačkim orkestrima, a nosi se preko ramena (ime po američkom kompozi-toru češkog porekla Sousi, (1854—1932).

Reč Suzafon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: муз. лимени дувачки инструмент басовског регистре; употребљава се највише у дувачким оркестрима, а носи се преко рамена (име по америчком компози-тору чешког порекла Соуси, (1854—1932).


Suzafon muz. limeni duvački instrument basovskog registre; upotrebljava se na...
Sve reči na slovo s