Skip to main content

Tazimetar

Šta znači Tazimetar


Tazimetar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tazimetar (od grčke reči: tasis zatezanje, napon; širenje, metron merilo, mera) sprava za merenje širenja nekog tela usled pridavanja toplote itd.

Reč Tazimetar napisana unazad: ratemizat

Tazimetar se sastoji od 9 slova.

sta je Tazimetar

Slično:
Šta znači Tazimetar sprava za me-renje širenja nekog tela usled pridavanja topl...