Skip to main content

Tazimetar značenje

Šta znači Tazimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tazimetar (od grčke reči: tasis zatezanje, napon; širenje, metron merilo, mera) sprava za me-renje širenja nekog tela usled pridavanja toplote itd.

Reč Tazimetar napisana unazad: ratemizat

Tazimetar se sastoji od 9 slova.

Šta je Tazimetar

На Ћирилици: (грч. тасис затезање, напон; ширење, метрон мерило, мера) справа за ме-рење ширења неког тела услед придавања топлоте итд.

Slično: 
Tazimetar sprava za me-renje širenja nekog tela usled pridavanja toplote itd....
Sve reči na slovo t